7 februari: HEALTH i PORT- lezing over hyperbare geneeskunde door dr. R.A. van Hulst

Op zondag 7 februari 2016 organiseert HEALTH i PORT een lezing over Hyperbare geneeskunde, door dhr. dr. R. A. van Hulst, hoogleraar Anesthesiologie en hyperbare en duikgeneeskunde (AMC-UvA).

Hyperbare geneeskunde betreft het behandelen van patiënten met 100% zuurstof bij een druk die hoger is dan de normale 1 atmosfeer waarin we leven. Verder worden in de hyperbare geneeskunde de invloeden onderzocht van zuurstof op het menselijk lichaam. De hyperbare geneeskunde heeft een nauwe relatie met de duikgeneeskunde.

Op 7 februari geeft dhr. Van Hulst een inleiding en historie van de hyperbare geneeskunde vanuit een AMC-perspectief. Tijdens zijn lezing beschrijft hij de huidige indicaties voor hyperbare zuurstof therapie en geeft hij een overzicht van de resultaten in het AMC. Daarnaast zal Van Hulst ingaan op contra-indicaties voor hyperbare therapie en toekomstige/experimentele indicaties voor de hyperbare therapie, met wellicht mogelijkheden in de sportgeneeskunde.

 

Over de spreker:
Dhr. dr. R. A. van Hulst is bijzonder hoogleraar Anesthesiologie, in het bijzonder hyperbare en duikgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Koninklijke Marine/Commando Zeestrijdkrachten.
Van Hulst is arts-onderzoeker bij de afdeling Hyperbare Geneeskunde en Experimentele Anesthesiologie decrompressietank amcvan het AMC. Eerder was hij Kapitein ter zee (kolonel)-arts en directeur Medisch Expertise Centrum/hoofd Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine. Van Hulst is reservist kolonel-arts bij het Ministerie van Defensie. Daarnaast bekleedt hij diverse adviesfuncties, waaronder bij de medische commissie Nederlandse Onderwatersport Bond, Nederlands Forensisch Instituut en bij diverse internationale medisch offshore commissies.

 

De bijeenkomst is toegankelijk voor partners en (premium) members van HEALTH i PORT. Wilt u graag meer informatie over deze lidmaatschappen? Neem voor meer informatie contact op met de commerciële afdeling van FC Groningen, via 050 – 587 87 84 of commercie@fcgroningen.nl

 

Overige bijeenkomsten HEALTH I PORT
Bekijk hier het overzicht van komende bijeenkomsten die HEALTH I PORT organiseert.